به گزارش اکونا پرس،

مهرشاد سهیلی فرمانده قرارگاه فرهنگی جهادی حضرت مهدی (عج) بسیج سازندگی گزارشی از فعالیت های انجام شده توسط جوانان این قرارگاه درمناطق محروم کشور به محضر آیت الله العظمی علوی گرگانی از مراجع تقلید و آیت الله مقتدایی عضو جامعه مدرسین قم ارائه نمود .

54f02a3c-9fd1-4af6-b8d4-56b2fe5000b3

08dfadf9-80c7-4452-9ec3-915a7c44e6f3

9b2724dc-fd19-4429-b958-2eb82b03a730

9b198062-0c17-47fc-a8cd-9f2533cbfa98

67defedc-4eae-4d0d-85d6-b3780754ab5f

81bb7061-1af4-47fe-a7bf-ba8c707e0f6e

73802e1a-f290-4ec4-89da-42903514ea1d

85005fe3-ac14-4104-b7dd-e3410fc69962

563126ce-f568-4792-8166-9f71e0eb1aab

24383135-e00a-47d0-88dd-dbe7e9f7c8a2

b4b816d5-61d3-4743-95f7-6e6a183a55b3

bfc4ea82-defc-4012-b20c-15554ff1d7cd

efe8c551-cdcf-4e33-b3ae-5e00b5af4be8

f9e4ab95-3ac9-4063-a1c4-1850e911ccda