• مهندس سلطانی در آیین رونمایی از سامانه بیلینگ تجاری مشتریان شرکت مخابرات :

    مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت : این شرکت به عنوان یکی از مهم ترین شرکت های خدمات رسان به مردم، سامانه بیلینگ تجاری مشتریان را باهدف شفافیت و سهولت در…