• امروز در بازار آزاد سکه تمام‌بهار آزادی با قیمت ۴میلیون و ۱۵۰ هزار تومان معامله می شود.

  • رئیس کل بانک مرکزی:

    همتی گفت: ما صادرات نفت خود را ادامه می‌دهیم. درباره اعداد و آمار دقیق فروش نفت هم بگذارید این اعداد پیش خودمان باقی بماند.

  • در حالی که آمارها نشان می دهد، میزان ذخایر نفت آمریکا بیش از حد انتظار کاهش یافته، قیمت نفت برنت امروز برای اولین بار در طی بیش از یک هفته…