• زهرا شایان فر؛ نویسنده و کارگردان تئاتر درباره جدیدترین فعالیت‌های گروه تئاتر «صلح» اعلام کرد: این روزها گروه ما در حال تمرین یک تئاتر جدید به نام…

  • نگاهی به تقویم تئاتر ایران در مرداد ماه

    اهمیت به تقویم تئاتری ایران همیشه یکی از مهم ترین مرسومات این عرصه بوده و است.هنرمندان زیادی در ماه مرداد متولد شده‌اند.

  • به مناسبت فرارسیدن 17مرداد و«روز خبرنگار»;

    «خبرنگاری»حرفه‌ای که شب و روز ندارد، باید مدام در پی خبر باشید و با خبر، باید با پذیرفتن خطر‌ات بسیار زیاد، صادقانه بنویسید،برای سلامت فرهنگی و فکری…