به گزارش اکونا پرس،

مرکز تحقیق و توسعه همراه اول در راستای اهداف خود و برای تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه، رونق حوزه پژوهش، توسعه، نوآوری و حمایت از فناوری های نوین و بومی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدام به حمایت از پایان نامه‌ و طرح های پژوهشی کرده است.

این حمایت با رویکرد کاربردی سازی و ارتقای کیفیت پژوهش های دانشگاهی، تقویت و تشویق دانشجویان تحصیلات تکمیلی و متقاضیان پسادکتری و بهره مندی از ظرفیت اعضاء هیات علمی دانشگاه ها و مطابق با نیازهای پژوهشی شرکت همراه اول در قالب اعطای گرنت پژوهشی است.

در این دوره از فراخوان، حوزه های فناوری و محورهای اولویت دار معاونت های همراه اول تعریف شده است و طرح های منتخب در دو نوع پژوهشی و کاربردی مورد حمایت قرار خواهند گرفت.

طرح های ارسالی مطابق با محورهای اولویت دار می بایست نیازمحور و در راستای توسعه کسب و کار همراه اول که از سوی مرکز تحقیق و توسعه این اپراتور اعلام شده است، باشد. 

در همین راستا دانشجویان، پژوهشگران و اساتید دانشگاه ها می توانند برای آگاهی از محورهای اولویت دار و ثبت نام حداکثر تا تاریخ 31 شهریور 1402 به آدرس https://mci.ir/web/rd/innovation-ecosystem#pazhouhaneh مراجعه کنند.