به گزارش اکونا پرس،

به نقل از اداره کل روابط عمومی مخابرات منطقه تهران در این رزمایش جهادی ، کارکنان اداره مخابرات شهر قدس  علاوه بر نصب تجهیزات لازم برای پوشش دهی اینترنت مورد نیاز سازمان ها و دستگاه های حاضر در زمایش ، با برپایی میز خدمت نسبت به ثبت درخواست ها و ارایه راهنمایی های لازم به متقاضیان و مراجعه کنندگان اقدام کرد.

گفتنی است در این رزمایش که با هدف ارایه خدمات رایگان تخصصی از جمله توانبخشی، اجتماعی، مشارکت های مردمی، رفع نیازهای ارتباطی و مخابراتی ، اورژانس اجتماعی، پیشگیری از آسیب‌ها، مشاوره روانشناختی در زمینه های ازدواج، تحصیلی، فردی و غیره  در مدرسه شهید ایمانی شهرقدس به انجام رسید ، اداره مخابرات شهر قدس با حضور جهادی کارکنان پرتلاش خود محل برگزاری همایش را برای تامین ارتباطات مخابراتی  و اینترنتی دستگاه ها و سازمان هایی که خدمات بر خط ارایه می دادند ، آماده سازی کرد.

شایان ذکر است مخابرات منطقه تهران  در رزمایش های  جهادی  توانمندسازی محلات کم برخوردار که در سراسر استان تهران برگزار خواهد شد ، حضور و مشارکت فعال خود را بطور مستمر در دستورکارقراداده است.