به گزارش اکونا پرس،

به نقل از اداره کل روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، در پی تخریب و سرقت فیبر نوری در محدوده مرکز مخابرات شهید خوشقدم تهران، ارتباط تلفنی بخش زیادی از شهروندان محدوده غرب به شرق بزرگراه آیت الله سعیدی، حدفاصل خیابان های شکری شمالی و پیروز شمالی قطع و از دسترسی خارج می باشد.

شایان ذکر است همکاران معاونت شبکه و بخش های فنی اداره کل مخابرات منطقه پنج از ابتدا در محل حاضر و مشغول به کار می باشند، تا ارتباط مشترکین دایر و برقرار شود.