به گزارش اکونا پرس،

به نقل از اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، در صورت واریز وجه توسط مشترکین در این سرویس، ضمن به روزرسانی مبلغ قبوض، باقیمانده وجه در ردیف بستانکار ، واقع در زبانه میان دوره  سامانه مخابرات من برای مشتریان قابل مشاهده است.

مشتریان می توانند برای استفاده از این امکان با  ثبت نام و ورود به سامانه مخابرات  من، سرویس  پیش پرداخت صورتحساب خود را پرداخت کرده و از مزایای آن استفاده کنند.

همچنین، شهروندان می‌توانند به منظور جلوگیری از قطع ارتباط تلفنی و با عنایت به لزوم پرداخت صورتحساب قبوض تلفن ثابت در پایان هر ماه و یا پرداخت قبض به روز، طبق روال معمول نسبت به پرداخت صورتحساب پایان دوره و یا به روز تلفن ثابت خود اقدام کنند  که تماس با سامانه تلفنی ۲۰۰۰، استفاده از وب‌سایت شرکت مخابرات ایران به نشانی  tci.ir  بخش مخابرات من  و یا کد دستوری ستاره ۲۰۲۰ مربع، بهترین روش های پرداخت سریع و مطمئن قبوض تلفن ثابت به روز و پایان دوره است.