به گزارش اکونا پرس،

به نقل از ستاد خبری مخابرات در نمایشگاه تلکام، مصطفی امیری با اشاره به برخی مشکلات در حوزه پرداخت یاران، گفت: رگولاتوری این حوزه باید همکاری بیشتری با حوزه نوآوری داشته باشد.

وی افزود: از سرمایه انسانی حوزه آی تی باید محافظت کنیم تا اکوسیستم فناوری اطلاعات، حتی الامکان در داخل کشور استعدادهای فناوری محور خود را در خدمت توسعه صنعت ارتباطات قرار دهد.

مدیر عامل زرین پال با اشاره به ارزش فین تک در شرایط حاضر گفت: حوزه تصمیم سازی ارتباطات و رگولاتوری مختلف این عرصه می تواند با حمایت از حوزه سرمایه گذاری خطر پذیر حوزه ارتباطات دنیای فناوری کنونی را در کشور گسترش داده و کسب وکارهای مبتنی بر فضای مجازی را رشد وتوسعه دهند.

وی افزود: توسعه ای که اکنون توسط وزارت ارتباطات شرکت مخابرات و اپراتورها حوزه فیبر نوری انجام می شود، پیش نیاز گسترش کسب و کار بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال آینده است.

دبیر انجمن فین تک اظهار داشت: اکنون هماهنگی مناسبی بین اعضای انجمن فین تک وجود دارد و با حمایت شرکت های بزرگ این حوزه مانند مخابرات ایران می توانیم صنایع و فناوری دانش بنیان کشور را ارتقا دهیم.

مدیر عامل زرین پال در مورد آینده صنعت تلکام اظهار داشت: این حوزه، حوزه فضای مجازی نیست و تقریبا معادل با فضای حقیقی و فیزیکی شده است. بنابراین در این حوزه نمی توان با ادبیات قدیمی و قبل از فضای مجازی، حکمرانی وقانونگذاری کرد.

وی حذف بعد مکان و زمان را از خصیصه های فضای مجازی کنونی عنوان کرد و افزود: بهتر است تمام حوزه ی صنعتی، اقتصادی و ارتباطی کشور از ظرفیت عظیم و قابل توجه فضای مجازی در توسعه همه جانبه کشور نقش منحصر به فرد خود را ایفا کند.