به گزارش اکونا پرس،

به نقل از اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، دکتر محمودزاده در دیدار با مدیران سازمان حسابرسی از جمله دکتر اسماعیل زاده ، عضو هیات عامل و آقایان نعمتی  و گرشاسبی از مدیران ارشد  سازمان حسابرسی که با حضور مهندس سلطانی، مدیرعامل شرکت،  آقای طاهری، معاون اجرایی و آقای میرسیدی، مدیرکل حسابرسی شرکت مخابرات برگزار شد،  بر سیاست گذاری متمرکز و استاندارد سازی عملیات مالی  مخابرات ومناطق شرکت مخابرات ایران تاکید کرد.

دکتر محمودزاده با بیان اینکه بهای تمام شده فعالیت های شرکت  در حال محاسبه و در صورت های مالی  به صورت شفاف گزارش می شود، اظهارداشت: با حسابرسی دقیق و شفاف ، نکات منفی و غیر حرفه ایی به حداقل می رسد.

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران در این جلسه با اشاره به اهمیت موضوع حسابرسی از جهات مختلف اظهار داشت: حسابرسی مستقل، سریع و حرفه ای،  همچنین موجب بازدارندگی از انحراف و تخلف می شود.

در این نشست ، مباحث مربوط   تجدید ارزیابی، بررسی صورت های مالی شرکت و بهای تمام شده خدمات به همراه مباحث  مالی مربوط به کارکنان و بازنشستگان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران  نیز اظهارداشت: رشد درآمد و سودآوری، ارتقای بهره وری منابع و هزینه ها، خلق جریان های جدید درآمدی از رویکردهای مهم مخابرات است.

وی افزود: طرح نجما در راستای ارائه بهتر خدمات و همچنین بهینه سازی سرمایه های فیزیکی مخابرات به اجرا رسیده که اررش افزوده مناسبی را برای شرکت خلق کرده است.

مهندس سلطانی، طرح نجما را از پروژه های راهبردی و کلیدی شرکت مخابرات ایران دانست و اضافه کرد: این طرح با هدف ایجاد و توسعه شبکه دسترسی مبتنی بر فیبر نوری در راستای شتاب بخشی به روند اجرای شبکه ملی اطلاعات، بسترسازی برای تحقق دولت هوشمند، کمک به توسعه کسب و کارها و توسعه اقتصاد دیجیتال در سطح ملی، ایجاد ظرفیت و واگذاری سرویس اینترنت پرسرعت به متقاضیان حقیقی وحقوقی در حال اجرا است.