به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی مخابرات منطقه زنجان، مهندس مجید سلطانی مدیر عامل شرکت مخابرات ایران ضمن اشاره به اینکه زمان در اجرای پروژه نجما بسیار مهم است،اظهار داشت: با توجه به تمامی محدودیت‌هایی که در دسترسی به منابع وجود دارد در بخش توسعه پروژه فیبرنوری “نجما”پیشرفت خوبی در استان صورت گرفته است که انشاله در بخش دایری FTTH نیز با توجه به برنامه ها و زمان پیش بینی شده بصورت جهادی اقدامات اساسی انجام خواهد شد.

مهندس سلطانی با اشاره به اینکه پروژه نجما از مهمترین برنامه های جهادی شرکت مخابرات است ،افزود: توسعه زیرساخت فیبرنوری در رشد اقتصادی استان اثر گذار خواهد بود و باید از تمام ظرفیت ها جهت تحقق این امر استفاده کرد. برای رسیدن به اهداف ، در مسیر ارائه خدمات به مردم و به صورت مصمم باید گام برداشت.

مهندس سلطانی با اشاره به اینکه پروژه نجما از مهمترین برنامه های جهادی شرکت مخابرات است ،افزود: توسعه زیرساخت فیبرنوری در رشد اقتصادی استان اثر گذار خواهد بود و باید از تمام ظرفیت ها جهت تحقق این امر استفاده کرد. برای رسیدن به اهداف ، در مسیر ارائه خدمات به مردم و به صورت مصمم باید گام برداشت.