به گزارش اکونا پرس،

به نقل از اداره کل روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، مهندس ملک جعفریان در این جلسه، توسعه شبکه فیبرنوری را اولویت اصلی مخابرات منطقه تهران در سال جاری دانست و بر نظارت فنی بر کیفیت شبکه و تجهیزات مورد استفاده و همچنین عملکرد نمایندگان فروش در راستای افزایش رضایت مندی مشتریان تاکید کرد.

مدیر مخابرات منطقه تهران بر لزوم آمادگی و هماهنگی تمامی بخش های فنی و مناطق و مراکز مخابراتی برای تامین ثبات و پایداری شبکه ارتباطی حوزه های انتخاباتی در مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان تهران تاکید کرد.

مهندس ملک جعفریان در ادامه، اهمیت توجه و تمرکز مدیران مناطق مخابراتی تهران را به توسعه و اجرای طرح های فیبر نوری در راستای unsp یادآور شد.

همچنین در این جلسه سند برنامه و بودجه ادارات کل مناطق هفت گانه مخابراتی تهران در سال جاری از سوی مهندس ملک جعفریان به مدیران کل مناطق مخابراتی اهدا شد.