به گزارش اکونا پرس،

به نقل از اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران:دبیر سیزدهمین دوره نمایشگاه اینوتکس با اشاره به افزایش اهمیت این نمایشگاه در تقویم حوزه ارتباطات، همگرایی ایجاد شده بین نهاد‌های حاکمیتی، اپراتور‌های ارتباطی و استارتاپ‌ها و صنایع دانش‌بنیان را به عنوان رویکرد اصلی برگزاری نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری مطرح کرد.

دبیر نمایشگاه اینوتکس ۲۰۲۴، ایفای نقش کلیدی و مطلوب مجموعه اپراتوری کشور را مطلوب حوزه پیشران آی‌سی‌تی دانسته و اولین حضور شرکت مخابرات ایران را در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری (اینوتکس)، موجب تقویت هر چه بیشتر ارتباط صنعت تلکام با زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور عنوان کرد.

نمایشگاه INOTEX به عنوان یکی از مهم‌تریــن رویدادهــای تقویم نمایشگاهی کشور در حــوزه نــوآوری و فنــاوری، تلاش می‌کند علاوه بر معرفی فناوری‌های روز به صنایع بزرگ و متوسط، مشتریان محصولات فناورانه را به اپراتور‌ها و تولیدکنندگان متصل کرده و سرمایه گذاران را با فرصت‌های مشارکت در طرح‌های فناورانه‌ی استارتاپ‌ها و صنایع دانش‌بنیان آشنا نماید.