به گزارش اکونا پرس،

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۳۵۳ تاریخ ۱۴۰۲.۱۲.۱۳‌‌ با توجه به درخواست و پیشنهاد شرکت مخابرات ایران، دارندگان پروانه ایجاد و بهره‌برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP) و پروانه یکپارچه شبکه و خدمات ارتباطی (UNSP)، تعرفه و الزامات برقراری (رانژه) و تخلیه (درانژه) خط ارتباطی مشترکین ارتباطات ثابت برای تامین دسترسی به خدمات شبکه ملی اطلاعات را بررسی و تصویب کرد.

براساس این مصوبه سقف تعرفه برقراری خط ارتباطی مشترکین مبلغ ۹۰۰ هزار ریال (۹۰ هزار تومان) و تخلیه خط مشترکین مبلغ ۳۰۰ هزار ریال‌(۳۰ هزار تومان) تعیین می‌شود. شرکت مخابرات ایران موظف است در چارچوب مقررات ارائه امکانات پایه‌ای موضوع مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۲۳۰ تاریخ ۱۳۹۴.۱۲.۰۹ کمیسیون و اصلاحات بعدی آن، برای برقراری یا تخلیه خط ارتباطی مشترکین اقدام کند.

براساس اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شرکت مخابرات ایران یا دارنده پروانه موظف است حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت از تاریخ درخواست مشترک خود یا دارنده پروانه یا شرکت مخابرات ایران نسبت به برقراری یا تخلیه خط ارتباطی اقدام کند.