به گزارش اکونا پرس،

معاون تجاری مخابرات تهران در این دیدار، ضمن معرفی ویژگی ها و مزایای اینترنت پرسرعت بر بستر فیبرنوری، آمادگی مخابرات تهران را برای اختصاص فیبرنوری و سرویس های تجاری یه تمامی شعب بیمه سینا اعلام کرد.

متقی در ادامه گفت: در طرح توسعه فیبر نوری (طرح نجما)، یکی از برنامه های مهم مخابرات تهران اختصاص فیبرنوری به سازمان ها، شرکت ها و مراکز تجاری است و تحقق دولت الکترونیک در کشور بر بستر فیبر نوری محقق خواهد شد.

وی در ادامه، سرویس های تجاری مخابرات تهران بر بستر فیبر نوری را دارای کیفیت، سرعت، امنیت و پایداری ارتباط دانست و آمادگی مخابرات تهران را برای همکاری متقابل با تمامی دستگاه های اجرایی در استان تهران اعلام کرد.

گفتنی است در این جلسه، زارعی مدیر تجاری بیمه سینا دسترسی آنلاین مشتریان به خدمات بیمه سینا در تمام شعب آن را از برنامه های مهم آن مجموعه دانست و گفت با پیشنهاد همکاری مخابرات تهران، این هدف مهم محقق خواهد شد.

شایان ذکر است در این جلسه عابد مدیر کل فروش تجاری و سازمانی و قمی مدیر کل روابط عمومی نیز حضور داشتند.