به گزارش اکونا پرس،

به نقل از اداره کل روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، مدیر مخابرات استان تهران همزمان با هفته ارتباطات و با توجه به شعار سال جاری اتحادیه جهانی مخابرات و ارتباطات راه دور، ” نوآوری دیجیتال برای توسعه پایدار “، گفت: یکی از ارکان مهم توسعه خدمات دیجیتال در کشور، توسعه ارتباطات است، که برای بهره مندی از ارتباطات پایدار و باکیفیت باید از زیر ساخت های شرکت مخابرات ایران بخصوص در حوزه فیبرنوری استفاده شود.

مهندس ملک جعفریان، حرکت به سمت جایگزینی فیبر نوری در بخش خانگی و تجاری به جای شبکه مخابراتی موجود و توسعه سرویس های تجاری را اولویت کاری مخابرات تهران در سال جاری دانست و افزود: برای نگهداری مشتریان فعلی و جلب رضایت حداکثری آنان در فضای رقابتی موجود، سرمایه گذاری و تمرکز برای توسعه و ارتقای سطح دسترسی مردم به ftth و دریافت خدمات با حداکثر سرعت، کیفیت و پایداری شبکه در دستور کار مخابرات استان تهران قرار دارد.