به گزارش اکونا پرس،

به نقل از اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران،دکتر زارعیان معاون تجاری و خدمات مشتریان شرکت ضمن بیان این مطلب و با اشاره به اینکه شرکت مخابرات ایران همچنان برنامه های واگذاری خود را به سرعت ادامه می دهد گفت: سال گذشته مجموعا  بیش از ۱۱۰ هزار اتصال ایجاد کردیم و امسال بر طبق برنامه تا انتهای سال در تلاش هستیم به نزدیک ۵۰۰ هزار اتصال مبتنی بر فیبر نوری پرسرعت دست یایبم.

وی با اشاره به اینکه در حوزه توسعه ای مخابرات فعالیت های خوبی در شبکه ایجاد ظرفیت پوشش قابل واگذاری صورت داده است افزود : امسال به دنبال این هستیم که با امکانات موجود به نیم میلیون اتصال فیبرنوری برسیم که با هم افزایی تمام بخش های فنی،شبکه و زنجیره تامین مخابرات، تحقق این امر دور از دسترس نیست.

دکتر زارعیان با تشریح تفاوت اتصال و پوشش در حوزه فیبر نوری برای مشتریان گفت: طبق برنامه وزارت ارتباطات در طرح ملی فیبرنوری تا پایان امسال، ۱۴ میلیون از خانوارهای کشور زیرپوشش فیبرنوری قرار می‌گیرند.

وی خاطرنشان کرد: از این میزان در بخش پوشش ، مجموعه مخابرات بیش از هفت میلیون پوشش فیبر نوری تانوما ایجاد کرده است و بر طبق برنامه های داخلی شرکت و پروژه ملی فیبر نوری، علاوه بر افزایش پوشش، به دنبال اتصال مشتریان در این بخش است.

معاون تجاری و خدمات مشتریان شرکت با  بیان اینکه شرکت مخابرات ایران برنامه های واگذاری خود را به سرعت ادامه می دهد گفت: سال گذشته مجموعا  بیش از ۱۱۰ هزار اتصال ایجاد کردیم و امسال بر طبق برنامه تا انتهای سال در تلاش هستیم به نزدیک ۵۰۰ هزار اتصال مبتنی بر فیبر نوری پرسرعت دست یایبم.

دکتر زارعیان با تاکید بر اینکه پیشرفت اقتصاد دیجیتال در شرکت به پیشرفت حوزه IT بستگی دارد گفت : برای ارائه خدمات کامل باید در این حوزه، تحولاتی صورت گیرد که در این زمینه برنامه های کوتاه مدت برای افزایش میزان اتصال، همزمان با بیشتر شدن پوشش فیبرنوری می تواند راهگشا باشد.