به گزارش اکونا پرس،
 مهندس فرامرز رستگار، دبیر و عضو هیات مدیره سندیکای صنعت مخابرات ایران  نوشت:
همانطور که در بخش اول «یادداشت ماه» در شماره پیشین ماهنامه نسل چهارم اشاره کردم، با توجه به تاکید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای توسعه و بومی سازی شبکه های ملی اطلاعات و تقسیم کار ملی برای بومی سازی و سفارشی سازی تجهیزات و نرم افزارها، تشکل های تخصصی به ویژه سندیکای صنعت مخابرات، نقش کلیدی در برنامه ریزی و پیاده سازی این امر خطیر دارند و به همین دلیل کمیسیونی تحت این نام و با مشارکت نمایندگان ۴۰ شرکت عضو مرتبط تشکیل شد.
برای تقسیم کار تخصصی و انجام پژوهش و تحقیقات لازم، دو کارگروه تحت نام های «زیرساخت ارتباطی» و «زیرساخت اطلاعاتی» هرکدام با ۲۰ عضو شکل گرفته است که نتایج کار خود را جهت تجمیع و یکپارچه سازی به کمیسیون ارائه خواهند داد.
طرح کلان شبکه ملی اطلاعات با هدف پاسخگویی به نیازهای ملی فضای مجازی و مصونیت بخشی به کشور در برابر تهدیدات خارجی، به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده است.
طرح کلان شبکه ملی اطلاعات دارای مفادی است که نکات کلیدی آن و مرتبط با صنعت بشرح زیر است:
• داشتن زیرساخت های ارتباطی و اطلاعاتی، خدمات و محتوای بومی ارزنده، با کیفیت، رقابتی و متناسب با نیازها؛
• زمینه سازی و سرعت بخشیدن به نوآوری، رشد خدمات، محتوا و فناوری های نوین پیشرفته بومی؛
پوشش ۸۰ درصدی دسترسی پهن باند ثابت (درصد خانوارها)، ۱۰۰ درصدی برای دسترسی پهن باند سیار با متوسط سرعت دسترسی ۲۵ مگابایت بر ثانیه برای پهن باند ثابت و ۱۰ مگابایت بر ثانیه برای پهن باند سیار؛
کاهش هزینه سالیانه دسترسی پهن باند خانگی به حداکثر  دو درصد از سرانه درآمد ناخالص ملی؛
• کسب جایگاه اول فناوری های نوین از قبیل هوش مصنوعی، زنجیره بلوکی، اینترنت اشیاء، رایانش کوانتومی و کلان داده در سطح منطقه؛
• کاهش ۳۰ درصدی مراجعات حضوری مردمی به ادارات دولتی از طریق دولت الکترونیک؛
• حداکثر استفاده از دانش، تجهیزات، ابزارها و خدمات بومی؛
• ایجاد ساز و کار تسهیل گری سرمایه گذاری بخش خصوصی در خصوص الزامات حاکم بر لایه های شبکه ملی اطلاعات و تولید تجهیزات، ابزارها و محصولات بومی مرتبط؛
• برنامه ریزی جهت استفاده از فناوری های پیشرفته در لایه زیرساخت ارتباطی مانند نسل پنجم شبکه های ارتباطی، ارتباطات ماهواره ای و مجازی سازی عناصر شبکه؛
• تربیت و توانمند سازی نیروی انسانی مورد نیاز با تاکید بر کار آفرینی، خود باوری، خلاقیت و نوآوری.
لازم به توضیح است که بومی سازی و سفارشی سازی تجهیزات و نرم افزارهای مورد نیاز برای شبکه ملی اطلاعات با محوریت معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مشارکت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت صنعت، معدن و تجارت، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، شرکت ارتباطات زیرساخت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سندیکای صنعت مخابرات ایران تاکنون درچهار نشست هم اندیشی مورد بررسی قرار گرفته و برنامه اولیه اقدام تدوین شده است.
در گزارش های بعدی، پیشرفت کار در جلسات راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از یک طرف و اقدامات مرتبط با تشکل های تخصصی در کمیسیون زیربط در سندیکای صنعت مخابرات ایران از طرف دیگر در اختیار خوانندگان گرامی قرار خواهد گرفت.