به گزارش اکونا پرس،

قطعا هم مردم و هم مسئولین که به دنبال پیشرفت حوزه ICT به عنوان پیشران توسعه هستند، با تمام وجود خواهان پیشرفت هستند، پیشرفتی که علاوه بر برنامه های گسترده شرکت مخابرات ایران به منظور توسعه و تحقق رضایت مندی مشتریان، بستگی تام و تمام به افزایش و منطقی شدن تعرفه گذاری در حوزه تلفن ثابت پس از 18 سال دارد.