به گزارش اکونا پرس،

این بازی‌نگاشت که بر اساس آخرین پیمایش مرکز تحقیقات بازی‌های دیجیتال از وضعیت مصرف بازی‌های دیجیتال در سال ۱۳۹۸ به‌دست‌آمده است حاکی از آن است که از میان ۳۲ میلیون بازیکن ایرانی ۷۸ درصد موضوع رده‌بندی سنی بازی‌ها برایشان اهمیت دارد و در انتخاب بازی به آن توجه دارند. در این میان، ۲۵ درصد از بازیکنان توجه خیلی زیادی به مسئله رده‌بندی دارند.

نتایج این پژوهش همچنان نشان می‌دهد که میزان توجه به رده‌بندی سنی بازی میان گروه‌های سنی مختلف نیز متغیر است؛ چنانچه در ۲ گروه سنی کودکان (به دلیل مداخله مستقیم والدین در انتخاب بازی) با ۳۵ درصد و میان‌سالان با ۳۰ درصد، بیشترین میزان توجه زیاد به این موضوع در میان بازیکنان دیده می‌شود.

نتایج این بررسی بیان‌گر نکته جالب‌توجه دیگری نیز هست و اینکه در رقابت میان بازیکنان زن و مرد بازی‌های دیجیتال در ایران در میزان توجه زیاد به موضوع رده‌بندی سنی بازی، زنان با آمار ۳۰ درصد از مردان که آمار ۲۳ درصد را از آن خود کرده‌اند، پیشی گرفته‌اند.

نگاهی به نتایج این پژوهش همچنان نشان می‌دهد که میزان توجه زیاد به رده‌بندی سنی بازی در میان بازیکنان متأهل دارای فرزند با ۳۱ درصد بالاتر از بازیکنان مجرد و بازیکنان متأهل بدون فرزند قرار دارد.

در این بازی‌نگاشت آمارهای جالب‌توجه دیگری در خصوص میزان توجه به رده‌بندی سنی در میان کسانی که هر روز بازی می‌کنند، توجه به رده‌بندی سنی در میان خریداران، متوسط بازی در روز، ژانرها و بازی‌های محبوب در میان بازیکنانی که به رده‌بندی سنی توجه می‌کنند و... نیز ارائه شده است که می‌توانید گزارش کامل آن را از اینجا دریافت و مطالعه کنید.

گفتنی است بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در راستای فرهنگ‌سازی مصرف بازی در میان بازیکنان ایرانی علاوه بر راه‌اندازی مرکز تماس و مشاوره بنیاد (به شماره ۰۲۱۵۸۱۲۹) چند ماه پیش نیز از سایت چه بازی به‌عنوان مرجعی برای معرفی بازی‌های مجاز مطابق با نظام ملی رده‌بندی سنی بازی‌های رایانه‌ای نیز رونمایی کرد تا خانواده‌ها و بازیکنان ایرانی از طریق این سایت به اطلاعات بازی‌های مناسب هر سن دسترسی داشته باشند.