به گزارش اکونا پرس،

به نقل از اداره کل ارتباطات و اور بین الملل شرکت مخابرات ایران ، وی با بیان اینکه جلسه هم اندیشی با مدیران و مجموعه مخابرات بسیارارزشمند است افزود: مشکلات استانی و مشکلات مناطق مخابراتی یکی ازمهمترین مسایلی است که برای رفع موانع و توسعه مخابرات باید به آن توجه شو د.

وی با اشاره به اینکه هماهنگی و ایجاد حلقه اتصال بین استان ها و ستاد مخابرات ایران، یکی از کلیدی های مشکلات داخلی مخابرات است،افزود: هر استانی باید به سمت خودگردانی رفته و مشکل زیان دهی را برطرف کند.

نایب رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران گفت:باید بپذیریم که یک بنگاه اقتصادی هستیم و با برنامه ریزی و رقابت ًمناسب می تواند فاصله را کم کنیم و به اهداف شرکت برسیم .

وی افزود : فقط در یک حوزه طرح همکدی حدود ۸ هزار میلیارد تومان خسارت به شرکت مخابرات ایران وارد شده است.

مهندس دهناد در خصوص ملاک های ارزیابی استان ها نیز عنوان کرد: مهمترین نکته که باید به ارزیابی استان ها اضافه شود این است که هر استان به چه میزان -حداکثری یا حداقلی- از امکانات موجود برای سود آوری و توسعه استفاده کرده است.