به گزارش اکونا پرس،

به نقل از ستاد خبری مخابرات در نمایشگاه تلکام ، دکترمیراسماعیلی ضمن اعلام مطلب فوق ، بیان کرد: در مرکز تحقیقات ارگ تلکام ، فعالیت های گسترده ای در حوزه خدمات مبتنی بر اینترنت ارایه می شود.

وی افزود: تلکام امسال به وسعت تلکام های قبلی نیست و علت اصلی آن کوچک شدن بازار ارتباطات با عدم تغییر تعرفه درصنعت مخابرات است .

دکتر میراسماعیلی اظهار داشت: امیدواریم با اقتصادی شدن فعالیت های مخابرات ، شرکت های زیرمجموعه این شرکت مادر تخصصی نیز به حرکت درآیند و در نتیجه بازار ارتباطات کشور گسترش بیشتری یابد.

مدیرعامل شرکت ارگ تلکام همچنین بیان کرد: دیدارها وگفت وگوهای رو در رو با مدیران ارشد حوزه ICT ،بسیار کمک کننده است و این امکان در نمایشگاه تلکام فراهم است.

وی در توصیف تعامل با مخابرات گفت: از بیست سال گذشته تاکنون با مجموعه مخابرات ایران، فعالیت های مستقیم داشته ایم و در تمام شرایط کنار مخابرات به عنوان بهترین مشتری خود باقی مانده ایم.

میراسماعیلی افزود: آینده صنعت ارتباطات در جهان ، با حذف شکاف دیجیتالی موجود ، بسیار روشن است و کشور ما نیز در صنعت ثابت وسیار تنها با FMC می تواند همگام با اپراتورهای جهانی پیش رود.

مدیرعامل شرکت ارگ تلکام اظهار داشت: استارتاپ ها از فضای فعلی شرکت ها در حوزه ICT نا امید نشده و به فعالیت بی وقفه خود ادامه دهند چرا که با سیاست های اعلام شده در دولت جدید و حمایت از صنعت مخابرات ، بازار ارتباطات ، استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان نیز به یک دگرگونی اساسی خواهد رسید.