به گزارش اکونا پرس،

سید صادق پژمان در این بازدید تولید محصولات مکمل از قبیل نوشت‌افزار،اسباب بازی و پویانمایی را از مهم‌ترین اقدامات برای توسعه و ترویجبازی‌های محبوب دانست و با تأکید بر لزوم توسعۀ بازارپردازیفرهنگی برای بازی‌هایی مانند پسرخوانده و باغ نگار که دارایمخاطب فعال میلیونی هستند، اظهار کرد: این بازیها میتواند باهماهنگی سایر بخش‌های فرهنگی و رسانه‌ای مورد توجه و حمایتویژه قرار ‌گیرند تا افزون بر ارتقای کمی و کیفی، به سایر شبکه‌هایفرهنگی هنری کشور متصل شوند و ارزش افزودۀ مادی و معنویمضاعف ایجاد کنند.

مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با اشاره به اینکه در کنارحمایت‌ از بازی‌سازان، برنامۀ تحول در ساختار آموزشی بنیاد به منظور رفع تنگناهای موجود در زمینۀ تربیت نیروی انسانی متخصص دنبال شده است، افزود: یکی از اهداف کلان تعیینشده مطابق با سیاست‌های حاکم بر برنامۀ ملی بازی‌های رایانه‌ای، تربیت نیروی انسانی متخصص و ارتقای سطح آموزش در حوزۀ بازی‌سازی است. این مهم، در قالب تقویت و ارتقای سطح آموزش و تربیت سرمایه‌های انسانی متعهد، متخصص و کارآمد مورد نیاز صنعت بازی‌های دیجیتال و به روزرسانی و استانداردسازی سرفصل‌های درسی، در اهداف کلان آموزشی بنیاد دیده شده است. 

وی ادامه داد: از مهم‌ترین راهبردهای مجموعۀ بنیاد ملی بازی‌هایرایانه‌ای برای ایجاد هم‌افزایی بین شرکت‌های بازی‌ساز و ایجادفرصت در زمینۀ دسترسی متقابل صنعت و همکاران و حامیان آن بهیکدیگر، راه‌اندازی مرکز نوآوری بازی‌های رایانه‌ای در پارک‌های علمو فناوری برای این فعالان در چند نقطۀ کشور است. در این زمینه،انعقاد تفاهمنامه‌‌های همکاری با چند دانشگاه و پارک‌های علم وفناوری در حال انجام است و به‌زودی، نخستین مرکز نوآوریبازی‌های رایانه‌ای برای بازی‌سازان افتتاح می‌شود.

پژمان با اشاره به تلاش بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای برای تأمینسرمایه در گردش بازی‌سازان از طریق تأمین تسهیلات ارزان‌قیمتبرای آنها، افزود: سعی شده است از راه‌های گوناگون سرمایۀ لازمبرای توسعه و ارتقای فعالیت‌ها را برای این صنعت فراهم کنیم و درگام نخست، بر اساس تفاهم با بانک‌ها و صندوق‌های خطرپذیر، تاپایان خرداد 25 میلیارد ریال وام بدون بهره به بازی‌سازان دانش‌بنیاناعطا می‌شود.

 

از امریکای جنوبی تا روسیه با بازی ایرانی

 در این دیدار محمد زهتابی، مدیر استودیو بازی‌سازی پاییزان بااشاره به فعالیت 13 ساله این استودیو در صنعت بازی‌های دیجیتالگفت: از میان 6 بازی تولیدی ما بازی‌های پسرخوانده و باغ نگارتوانسته‌اند جایگاه مناسبی در میان مخاطبان ایرانی و جهانی پیداکنند؛ به‌گونه‌ای که در فهرست پرفروش‌ترین بازی‌های ایرانی و هموارهدر رده‌های نخست قرار دارند.

زهتابی با بیان اینکه روزانه بیش از 200 هزار بازیکن از مجموعهبازی‌های این استودیو استفاده می‌کنند، افزود: بر اساس تدابیرانجام شده برای حضور در عرصه‌های بین‌المللی، هم اکنون بیش از30 درصد مخاطبان ما از خارج کشور هستند و علاوه بر کشورهایروسیه و اروپا، مخاطبان خوبی از افریقای جنوبی، امریکای جنوبیو کشورهای عربی در عرصۀ بین‌الملل داریم.

مدیر استودیو پاییزان، پاندمی کرونا را باعث توجه بیشتر مخاطبان بهبازی‌های دیجیتال معرفی کرد و افزود: در دوران همه‌گیری کرونااستقبال افراد از بازی‌های ما بیشتر شده است؛ به طوری که برایفعال نگه داشتن این دفتر به ویژه در حوزۀ پشتیبانی و توسعۀ این دوبازی از حدود 60 همکار استفاده کرده‌ایم.

او افزود: مهم‌ترین چالش و انتظار ما از بنیاد ملی بازی‌هایرایانه‌ای، ایفای نقش در حوزۀ آموزش بازی‌سازی و نیروی متخصصاست تا بتوان به برنامه‌های توسعه‌ای پرداخت. همین طور ورود بنیادبه حوزۀ اطلاع‌رسانی بازی‌سازان ایرانی و رفع موانع تبلیغاتی، ازدیگر مطالبات صنعت بازی است که امیدواریم اقدام برای آن، بتواندافق‌هایی نو را برای این عرصه ایجاد کند.

زهتابی گفت: ما بخش مهمی از وظیفۀ تربیت نیروی انسانی را فعلاًخودمان بر عهده گرفته‌ایم و بخشی از فضاهای کاری‌مان را به اینموضوع اختصاص داده‌ایم که راه‌اندازی مرکز علم و فناوری بنیادمی‌تواند در رفع این تنگناها مؤثر باشد.

در این بازدید، مدیر عامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با حضور دربخش‌های مختلف استودیو پاییزان در جریان روند فعالیت نیروهایجوان شاغل در این مجموعه قرار گرفت.

در این دیدار سید محمد علی سیدحسینی، معاون حمایت، محمدصادق افراسیابی، معاون نظارت و هدایت فرهنگی، محمد صادقدهنادی، مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل و لیلا حاجیان، کارشناسمعاونت حمایت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای نیز حضور داشتند.