به گزارش اکونا پرس،

به نقل از اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، مهندس بیدخام با بیان اینکه مکالمات تلفن ثابت تا سقف هزینه نگهداری در کل کشور برای مشترکان رایگان است، گفت: تعرفه شامل نرخ مکالمات می شود که هیچ افزایشی نداشته است و بر اساس بررسی های انجام شده، اجرایی شدن این مصوبه، در کاهش هزینه های سبد خانوار نیز نقش مهمی بر عهده دارد.

وی یادآور شد: همانند سال های گذشته، نرخ مکالمات درون استانی ۴۵ ریال، بین استانی۳۳۰ریال و ارتباط از ثابت به همراه حدود ۶۰۰ ریال است. بر این اساس، مشترکان تهرانی از ابتدای شهریور ، با پرداخت ۲۰ هزارتومان هزینه ماهانه خدمات مکالمه، ۴هزار و ۴۴۴ دقیقه مکالمه رایگان درون شهری یا معادل همان مبلغ، مکالمات بین استانی و همراه دریافت می کنند.

مهندس بیدخام با اشاره به اینکه تعرفه های مخابراتی ۱۲ سال تغییر نکرده است افزود: این طرح برای سایر مراکز استان ها ، ۱۵هزار تومان و ۳هزار و۳۳۳ دقیقه مکالمه رایگان و سایرشهرها، ۱۰ هزار تومان و ۲هزار و ۶۶۶ دقیقه مکالمه رایگان است.

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران گفت: این مصوبه در توسعه زیرساخت های مخابرات هم تاثیرگذار است، زیرا هر خط تلفن به طور میانگین ماهانه ۳۰ هزار تومان هزینه نگهداری بوده و مبلغ دریافت شده، همچنان فاصله قابل توجهی با حداقل هزینه نگهداری هر خط تلفن ثابت دارد.