به گزارش اکونا پرس،

به نقل از اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، بر این اساس و با تصمیم کانون شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت، به عنوان نماینده حقوقی سهام عدالت؛ مهندس حسن جند به عنوان عضو حقیقی هیات مدیره و نماینده سهام عدالت در شرکت مخابرات ایران تعیین شد.
بر این اساس، مهندس جند جایگزین مهندس یافتیان، نماینده پیشین سهام عدالت در شرکت مخابرات ایران شد.