به گزارش اکونا پرس،

به نقل از اداره کل ارتباطات و اموربین الملل شرکت مخابرات ایران، در این نشست که با حضور دکتر زارع خانقاه معاون مالی شرکت مخابرات ایران، دکتر زارعیان معاون تجاری و خدمات مشتریان، دکتر شکوری معاون راهبرد، مهندس بیدخام مدیرکل ارتباطات و اموربین الملل، مدیران امور سهام مخابرات و تعدادی از سهامداران حقیقی و فعال شرکت مخابرات ایران در بازار بورس برگزار شد، روش های هم افزایی بهتر مجموعه مالی و سهام شرکت مخابرات با سهامداران مختلف این شرکت به ویژه سهامداران حقیقی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

معاون مالی شرکت در این نشست با بیان اینکه تمام اطلاعات مورد نیاز سهامداران و بازار بورس در کدال منتشر می شود گفت: در مورد تجدید ارزیابی دارایی های مخابرات و افزایش سرمایه در صورت لزوم که به نفع سهام اخابر است، با برگزاری جلسات تخصصی با ذی نفعان از جمله تمام سهامداران حقیقی و حقوقی شرکت مخابرات تصمیم گیری متناسب انجام خواهد شد.

وی افزود: عمده سرمایه گذاری های شرکت مخابرات ایران تا کنون در بخش های مختلف، مناسب و به نفع سهام بوده است. همچنین میزان اثر تصویب حداقل نگهداری د ر وضعیت سهام شرکت نیز طبق برآوردهای انجام شده مثبت بوده است.

دکتر زارع گفت: سود سهام اشخاص حقیقی از سوی شرکت به صورت کامل پرداخت شده است و همچنین با توجه به شروع طرح نجما از سال ۱۴۰۱ و استفاده از منابع خود شرکت مخابرات ایران، اثرگذاری طرح توسعه ای نجما در بخش فیبر نوری در میان مدت و بلندمدت در بازار سرمایه به نفع شرکت و سهامداران مختلف آن خواهد بود.

همچنین در این نشست، سهامداران حقیقی با طرح موضوعات مدنظر خود برای افزایش سودآوری سهام اخابر، نظرات مختلف خود را درباره مدیریت بهتر و اطلاع رسانی بیشتر در موضوع سهام اخابر و سبدگردانی حرفه ای تر مطرح کردند.

مهندس بیدخام نیز در زمینه اطلاع رسانی در بازار سرمایه اعلام کرد: اطلاع رسانی در تمام موارد مربوط به حوزه سرمایه و بورس می باست به صورت منطقی و حرفه ای در جهت تامین منافع ذی نفعان و با نظر و اجماع تمام سهامداران صورت پذیرد.

عمده مطالب طرح شده در این نشست، استفاده از توان و پتانسیل بالقوه فعالین سهام مخابرات به ویژه در بخش حقیقی به منظور سودآوری بهتر، مشخص شدن دقیق آثار تصویب حداقل نگهداری بر پرتفوی سهام و استفاده از ظرفیت سهامداران برای مطرح شدن اهمیت سهامدارحقیقی شرکت در توجه بیشتر نهادهای بالادستی ودر حال مذاکره با شرکت مخابرات بود.

دکتر زارعیان، معاون تجاری شرکت در این نشست با طرح فعالیت های اساسی شرکت در مورد تصویب تعرفه تجاری و توضیح زیان های به روز و اثرات تعدیل نشدن این تعرفه در کوچک تر شدن اندازه بازار ICT کشور، گفت: یکی از مهم ترین فعالیت های پیش روی مخابرات، اصلاح و تصویب تعرفه تجاری در بخش های مختلف است که تمام تعرفه های این بخش تقریبا مربوط به اوایل دهه ۸۰ است و بیش از ۱۵ سال است که تغییری نداشته است.

وی با تشریح نقش توسعه و گسترش فعالیت های مخابرات به ویژه در حوزه تجاری در مورد افزایش سودآوری کل بازار ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: مدیریت تصمیمات اتخاذ شده توسط دولت و نهادهای قانون گذار در بخش تعرفه تجاری می تواند تغییری اساسی علاوه بر سودآوری در بخش سهام مخابرات و صورت های مالی داشته باشد.

 

در ادامه این نشست، فعالین بازار سرمایه، نظرات و برنامه های خود را با هدف پوشش علمی و اطلاع رسانی بهتر درباره فعالیت مخابرات در بخش سهام مطرح کرده و مقرر شد از ابتدای سال ۱۴۰۲ ، به صورت مستمر از توان فکری و عملیاتی سهامداران حقیقی شرکت مخابرات به منظور رشد بهتر سهام اخابر و توسعه بازار ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور به نحو مطلوب و مناسب استفاده شود.