به گزارش اکونا پرس،

حسین اکبریان ادامه داد: همچنین در یک سال گذشته 136 کیلومتر شبکه توزیع و خطوط انتقال آب با هزینه ای بالغ بر 1496 میلیارد ریال اصلاح شده است.

وی هزینه اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب در یک سال گذشته را بالغ بر 9322 میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: 142 کیلومتر شبکه جدید اجرا و 16 کیلومتر شبکه فرسوده اصلاح شده و طی این مدت بالغ بر 15100 انشعاب فاضلاب واگذار گردیده است.

اکبریان همچنین به حفر و تجهیز 18 حلقه چاه با اعتباری بالغ بر 300 میلیارد ریال طی یک سال گذشته اشاره کرد و گفت: با انجام این عملیات 192 لیتر بر ثانیه بر ظرفیت تامین آب استان اضافه شده است.

مدیرعامل آبفای استان اصفهان افزود: در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری بر جهاد تبیین و از آنجا که شرکت آبفا، جهاد خدمت رسانی را سرلوحه کار خود قرار داده، هفته دولت فرصت مغتنمی برای بیان دستاوردها و خدمات این شرکت به مردم شریف استان است. 

اکبریان خاطر نشان کرد: با هدف توسعه خدمات، 18 طرح آب و فاضلاب شهری و روستایی با هزینه ای بالغ بر 3521 میلیارد ریال در هفته دولت کلنگ زنی و بهره بردای می شوند.

اصفهان_محسن راعی