به گزارش اکونا پرس،

مدیرعامل آبفای استان اصفهان با اشاره به اهمیت اجرای این پروژه گفت: عملیات انتقال آب به منطقه زرکان با هدف ارتقای کمی و کیفی آب شرب برای جمعیت بیش از  10 هزار نفری منطقه در دستور کار قرار گرفت این درحالیست که چندین سال است که مردم روستاهای این منطقه در زمان پیک مصرف با کمبود آب شرب مواجه می شوند.

حسین اکبریان با بیان اینکه هم اکنون آب شرب منطقه زرکان ازطریق منابع محلی تامین می شود اظهار داشت: با اجرای این خط انتقال به طول 29.5 کیلومتر، بخشی از کمبود آب منطقه حل شده و با کمک منابع محلی نیاز آبی این منطقه که بالغ بر 40 لیتر برثانیه است به صورت پایدار تامین می شود.

وی با اشاره به واگذاری هزار و  854 انشعاب آب در منطقه زرکان خاطر نشان کرد: هم اکنون آب شرب این منطقه از طریق 5 حلقه چاه تامین می شود که متاسفانه وقوع خشکسالی های پی درپی تاثیر بسیاری بر آبدهی این چاه ها داشته است بطوریکه در حال حاضر آبدهی این 5 حلقه چاه در مجموع  20 لیتر درثانیه است.

مدیرعامل آبفای استان اصفهان اشاره کرد: بررسی ها حاکی از آن است در صورت تامین به موقع منابع مالی این پروژه تا پایان سال جاری در مدار بهره برداری قرار گیرد.