به گزارش اکونا پرس،

در این جلسه حسین اکبریان گزارشی از برنامه ها ،پروژه های درحال اجرا ونیمه تکمیل آب و فاضلاب استان و اعتبارات مورد نیاز برای تکمیل آنها ارائه کرد .

اکبریان در این دیدار با بیان اینکه قدمت شبکه فاضلاب شهر اصفهان حدود ۶۲ سال می باشد ،گفت :حجم زیادی از این شبکه دچار خوردگی و فرسودگی شده و همه روزه شاهد حوادث متعددی در سطح معابر شهری هستیم ،که مشکلات اجتماعی ، بهداشتی و زیست محیطی را بهمراه دارد.

اکبریان در ادامه بیان کرد : با بررسی و مطالعات انجام شده هم اکنون ۳۰ کیلومتر از این شبکه با وضعیت فوق بحرانی شناسایی شده و بازسازی اقطار بزرگ و کلکتورهای اصلی باتوجه به محدودیت منابع جاری و عمرانی میسر نبوده و نیاز به تخصیص اعتبار ویژه دارد .

اکبریان ایجاد تاسیسات شبکه فاضلاب جهت شهر قهجاورستان ، شهرک‌های الهیه،ارغوانیه ،میلادنور ،تکمیل سامانه آبرسانی اصفهان بزرگ ، تکمیل فاضلاب شهرخمینی شهر ،نجف آباد و گلپایگان را ازبرنامه های مهم و طرح‌های نیمه تمام شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان برشمرد که تکمیل آنها نیازمند تخصیص اعتبارات ویژه می باشد .

در ادامه این دیدار معاون رییس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشورضمن بررسی موارد ذکر شده ، درخصوص پیگیری موضوعات مطرح شده دستوراقدام وانجام مساعدت لازم صادر نمودند .