به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی پالایشگاه اصفهان؛منصور خادمی، با اشاره به اینکه تدوین برنامه کاربردی تکنو پالایش در راستای کسب استاندارد های بین المللی ورفع انتظارات ذی نفعان است افزود: این برنامه درراستای شناسایی سهامداران تهیه و تدوین شده است تا وضعیت سهامداران به خوبی مشخص شود .

وی با اشاره به اینکه با استفاده از این برنامه کابردی اطلاع رسانی از آگهی های مناقصه و مزایده هلدینگ پتروپالایش اصفهان بهتر برگزار خواهد شد افزود: با این امکان می توانیم اطلاع رسانی مناسبی به مردم درباره مزایده ها و مناقصه ها داشته باشیم .

معاون سیستم های هوش مصنوعی هلدینگ پترو پالایش اصفهان، با تاکید به اینکه برنامه کاربردی تکنو پالایش به افرادی که قصد ورود به این شرکت را دارند مسیر یابی مناسبی ارائه خواهد داد گفت: در این برنامه به گونه ای عمل خواهد شد که به افراد پیام خوش آمد گویی درهرمرحله و محوطه ای خواهد داد.

خادمی، با اشاره به اینکه امکانات این برنامه کاربردی دربخش خدمات به پرسنل نیز پیش بینی شده است افزود:با استفاده از نرم افراز کاربردی تکنو پالایش که بر پایه هوش مصنوعی است پایش هوشمند سلامت برای کارکنان انجام میشود وبا تکمیل شدن اطلاعات پیش بینی بیماری نیز انجام میشود؛ این مسئله کار مهمی برای سلامت کارکنان خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه بعد از کامل شدن داده ها پیش بینی بیماری ها را نیز با استفاده ازاین برنامه خواهیم داشت افزود: در واقع این برنامه گامی برای پیشگیری از بیماری ها و تشخیص و درمان به موقع بیماران است .