به گزارش اکونا پرس،

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم در ارائه گزارشی از عملکرد هشت ماه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان طی سال جاری گفت: این ستاد در امور زیربنایی، تامین اجتماعی، مالیاتی، بانکی، محیط زیست و سایر، 35 جلسه برگزار کرده و 576 مصوبه داشته است که 57 درصد از مصوبات ستاد به صورت کامل به مرحله اجرا درآمده و سایر مصوبات نیز در دست اقدام است.

محمود سیجانی گفت: 9 هزار میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید درنظر گرفته شده برای استان در سه بخش صنعت، کشاورزی و گردشگری در قالب سرمایه در گردش، سرمایه ثابت و بازسازی و نوسازی هزینه خواهد شد.

وی بیان کرد: برای جذب کامل این اعتبار نیاز است که تعامل مسئولان دستگاه های اجرایی و مدیران بانک های استان با یکدیگر تقویت شود.

محمود سیجانی ادامه داد: پرداخت تسهیلات رونق تولید باعث تامین نقدینگی واحدهای صنعتی برای حفظ و ارتقاء وضعیت تولید استان می شود.

وی با اشاره به این که از ابتدای سال جاری تاکنون یک هزار و 520 میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید در قم به 93 طرح پرداخت شده است، بیان کرد: در بخش صنعت استان طی سال جاری تاکنون یک هزار میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید در اختیار 28 متقاضی قرار گرفته است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم گفت: بیش از 90 درصد تسهیلات رونق تولید در قم در بخش سرمایه در گردش صرف می شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: به منظور رعایت احترام فعالان اقتصادی قانون مند، نباید مواردی که به عنوان اختفا و اکتفا مطرح می شود، قبل از ثابت شدن جرم در محاکم قضایی، رسانه ای شود.