به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی استانداری ،تامین اعتبار تکمیل بزرگراه شهرکرد-بروجن-لردگان، تسریع در تصویب ایجاد شهرستان خانمیرزا، تامین اعتبار پروژه احداث تونل گردنه چری، تامین اعتبار تکمیل پروژه خط آهن مبارکه-سفیددشت -شهرکرد و تامین اعتبار پروژه خط انتقال بن-بروجن، از جمله موارد پیگیری شده در این نشست بودند.

همچنین در خصوص تامین مقدمات حضور شرکت "هانا پرواز درنا" با سه رویکرد ایجاد خط پروازی،  سایت تعمیر هواپیما و تورگردانی و گردشگری نیز موارد درخواستی مطرح و با استقبال دکتر واعظی مواجه گردید.

ریاست دفتر رئیس جمهور در برخی موارد مطرح شده،دستورات لازم را صادر نمودند.