به گزارش اکونا پرس،

جلسه کارگروه فرعی فرآورده های نفتی با هدف بررسی و اتخاذ راهکارهای مناسب جهت عرضه به هنگام و منطقی انواع سوخت مایع در بخشهای مختلف مصرف فرآورده در سطح استان با حضور مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ومسئولان مرتبط واحدهای شرکت برگزار شد.

 در جلسه کارگروه فرعی فرآورده های نفتی با بررسی مقایسه برداشت های فرآورده های نفتی از مخازن در بهمن ماه سال جاری در مقایسه با ماه گذشته و مدت مشابه سال قبل ، در خصوص نحوه تأمین فرآورده های نفتی سطح استان جهت دوره های آتی تصمیم گیری شد 

مدیر شرکت ملی پخش چهارمحال و بختیاری جعفر سالاری نسب در این جلسه گفت با توجه به تمهیدات در نظر گرفته شده وتشدید بازدیدهای بعمل آمده در روزهای پایانی سال توسط گروه های کارشناسی اعزامی و بررسی نحوه عملکرد سوخت رسانی مجاری عرضه فرآوردده های نفتی  تمام جایگاه های استان درارایه سوخت به خودرو های درون و برون شهری از آمادگی کامل برخوردارند و در عرضه سوخت به گردشگران نوروزی مشکلی نخواهیم داشت.