به گزارش اکونا پرس،

مدیر مخابرات منطقه ی قزوین با اشاره به نقش حیاتی بیمه در دنیای کنونی گفت: بیمه در دنیا نقش حیاتی دارد ولی در کشور ما اجباری است و این مسئله اشتیاق و ترسیم به آینده را انجام نمی دهد و و با توجه به نظرسنجی ها، مشخص شده که همکاران اعتماد لازم را به بیمه ندارند و باید به صورت فرآیندی این مشکل حل شود.

مهندس نصرآبادی از نماینده بیمه استان خواست اطلاع رسانی لازم از نحوه خدمات به کارکنان انجام و در مراحل مختلف پزشکی به آنان اطلاعات لازم داده می شود.

در این دیدار نماینده بیمه معلم در استان ضمن تبریک به مهندس نصرآبادی گفت: تعاملات سازنده بین بیمه معلم و مخابرات استان در جلسات ماهانه منجر به کاهش مشکلات می شود و تلاش می کنیم رضایت همکاران را از خدمات بیمه ای افزایش دهیم و سطح انتظارات را متناسب با تعهدات بالا ببریم.