به گزارش اکونا پرس،

وی افزود: درصد وصول به فروش کل در سال 96، 96/61، در سال97، 101/25 و در سال 98، 100/02 بود. میزان درصد وصول مطالبات کل در سال 1398 نشان دهنده دریافت کامل مبالغ صورت حساب های صادره می باشد. مدیر دفتر خدمات مشترکین و مدیریت مصرف و وصول درآمد در خصوص بالا بودن درصد وصول به فروش سال 1397 گفت: دلیل بالا بودن درصد وصول به فروش سال 1397 وصول مطالبات معوقه سال 1396 می باشد که در مجموع  نشان دهنده پیگیری های به عمل آمده در راستای تحقق بخشیدن به اهداف درآمدی شرکت است.  گفتنی است که شرکت برق منطقه ای گیلان دارای7 مشترک بزرگ شامل؛ شرکت های فولاد خزر، فولاد گیلان، ذوب آهن درفک شمال، آریا پویا، فیبر وینا، سیمان خزر و سیمان گیلان سبز می باشد.