به گزارش اکونا پرس،

 بهبود علیزاده گفت: امسال ۱۲۵ هکتار از اراضی کشاورزی و مزارع روستاهای برندق و زاویه جعفرآباد از توابع بخش خورش‌رستم این شهرستان به کشت بادام زمینی اختصاص یافته و با توجه به عملکرد میانگین هشت تن پیله تر بادام زمینی در هر هکتار، پیش‌بینی می‌شود بیش از یک هزار تن بادام زمینی از اراضی کشاورزی زیرکشت این محصول برداشت و روانه بازارهای مصرف در داخل و خارج از این شهرستان شود. وی اظهارداشت: با توجه به میزان ۹۶۰ تنی محصول تولیدی بادام زمینی سال گذشته میزان تولید این محصول کشاورزی امسال شهرستان در مقایسه با تولید سال گذشته ۴۰ تن افزایش خواهد داشت. او افزود: کشت بادام زمینی در اراضی کشاورزی منطقه گرمسیری بخش خورش‌رستم خلخال از ۶ سال پیش در این منطقه آغاز و با حمایت‌های مالی و آموزش‌های ویژه میزان سطح زیرکشت این محصول به بیش از سه برابر افزایش یافته است. او گفت: در سال زراعی جاری کشت بادام زمینی به عنوان کشت جایگزین محصول برنج در قالب برنامه‌های اصلاح الگوی کشت و مصرف بهینه مابع آبی در مناطق نیمه‌گرمسیری این شهرستان بویژه روستاهای برندق و نمهیل از توابع بخش خورش‌رستم مورد استقبال کشاورزان قرار گرفته است. علیزاده اظهارداشت: استقبال کشاورزان از این محصول بدلیل درآمد مناسب موجب ایجاد فرصت شغلی برای ۱۶۰ نفر از اهالی منطقه بویژه زنان روستایی این منطقه شده است. وی افزود: بدلیل پرهیز کشاورزان بادام زمینی کار شهرستان از انواع کودها و سموم شیمیایی برای تولید این محصول ،بادام زمینی تولید شده خلخال ارگانیک و عاری از مواد شیمیایی و افزودنی است.