به گزارش اکونا پرس،

مدیرکل نظارت بر فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی وزارت بهداشت تاکید کرد: محصولات تراریخته که از طریق واردات می آید فقط روغن است. کالای تراریخته دیگری وارد نمی شود. بیشتر روغن سویا، ذرت و کلزاست که البته در میان این روغن ها نیز بیشتر روغن سویا وارد می شود و میزان واردات روغن کلزا و ذرت خیلی کمتر است.

عزیزی گفت: روغن آفتابگردان وارداتی نیز غیر تراریخته است و روغن آفتابگردان تراریخته نداریم. روغن های سویا و در موارد کمتر ذرت و کلزای تراریخته هم از ابتدای ورود به کشور اعلام می شود و برچسب می خورد و کاملا به صورت آشکار و با انجام کنترل های قانونی از طریق سازمانهای مختلف واردات آن انجام می شود.

وی افزود: برای واردات روغن از خارج همه پروتکل‌ها رعایت می شود، روغن هایی هم که اعلام می شود تراریخته است، روغن هایی هستند که در همه دنیا مصرف می شود و شرط واردات روغن های تراریخته این است که در خود کشور تولیدکننده هم مصرف شود. مثلا اگر از برزیل یا آرژانتین باشد در صورتی وارد می شود که در همان کشور هم مصرف شود و در دنیا هم منع مصرف نداشته باشد و همه این موارد از مبدا و هنگام ورود به کشور کنترل می شود.

عزیزی ادامه داد: در کل دنیا بیش از ۹۰ درصد و شاید در حد ۱۰۰ درصد روغن سویا تراریخته است و این مساله مختص ایران نیست. در مورد کلزا و ذرت هم که میزان واردات ایران کمتر است حدود ۷۰ درصد روغن های موجود در دنیا تراریخته است.

وی گفت: هیج محصول کشاورزی تراریخته در ایران کشت نمی شود. ذرت هایی که در داخل تولید می شود هیچ کدام تراریخته نیست. میزان ذرت هایی که از خارج وارد می شود زیاد نیست و البته ذرت های وارداتی برای مصرف انسان تراریخته نیستند اگر هم ذرت تراریخته وارد کشور برای مصرف دام است.

عزیزی افزود: هر سال حدود ۱۰ میلیون تن ذرت دامی وارد کشور می شود که تقریبا همه آن تراریخته است و برای خوراک دام در دامداری هاست. میزان واردات ذرت معمولی برای مصرف انسانی که البته تراریخته هم نیست کم است.

وی تاکید کرد: در ایران هیچ کشت تراریخته ای نه برای دانه های روغنی، نه برای سویا، ذرت، کلزا، نه برای برنج و نه حتی پنبه نداریم. البته در سطح آزمایشگاه ها و مراکز تحقیقاتی برای اینکه محققان از میزان مقاومت در برابر بیماری و میزان محصول، برخی محصولات کشاورزی تراریخته مطلع شوند، تولید آزمایشگاهی تراریخته در کشور داریم که همه سازمانهای مسئول مانند وزارت کشاورزی سازمان محیط زیست و وزارت بهداشت از آن مطلع هستند اما در سطح تجاری هیچ مزرعه تراریخته ای در کشور وجود ندارد.