به گزارش اکونا پرس،

حمیدرضا خانپور همچنین یادآور شد: این سرمایه گذاران برای اجرای طرح های تولیدی خود ۶۲ هکتار زمین آماده سازی شده و دارای زیرساخت (آب، برق و گاز) در شهرک ها و نواحی صنعتی استان قزوین دریافت کرده اند.

این مسوول گفت: با اجرای طرح های تولیدی مربوط به سرمایه گذاران جذب شده در سال جاری، پیش بینی می شود برای ۲ هزار و ۹۸۰ نفر به طور مستقیم در شهرک ها و نواحی صنعتی استان قزوین اشتغال ایجاد شود.

این مسوول با بیان اینکه طی سال های اخیر با وجود تنگناهای مالی موجود در کشور و تحریم های ظالمانه دشمن با رشد سرمایه گذاری از حیث تعداد و میزان در شهرک های صنعتی استان قزوین روبرو بوده ایم، افزود: بر همین اساس و با سرمایه گذاری های انجام شده طی سال های اخیر، ۳۵ درصد اشتغال ایجاد شده در شهرک های صنعتی استان مربوط به دولت یازدهم و دوازدهم بوده است.

وی در ادامه از قزوین به عنوان استانی پرجاذبه برای سرمایه گذاری صنعتی نام برد و اظهار داشت: با سرمایه گذاری های انجام شده از سوی دولت در ایجاد زیرساخت برای استقرار واحدهای تولیدی، در حال حاضر در چهارگوشه استان قزوین امکانات لازم از جمله زمین آماده سازی شده و دارای زیرساخت در قالب شهرک ها و نواحی صنعتی برای پذیرش سرمایه گذاران و استقرار و ایجاد واحدهای صنعتی وجود دارد. 

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین یادآور شد: بیشترین حجم سرمایه گذاری های انجام شده در شهرک های صنعتی استان مربوط به شهرک های لیا، کاسپین یک و ۲ (آبیک)، خرمدشت،حیدریه و آراسنج بوده است.

استان قزوین علاوه بر یک شهر صنعتی دارای ۱۳ شهرک و ۶ ناحیه صنعتی است.