به گزارش اکونا پرس،

 به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی ، علیرضا کیشانی مدیرزراعت جهاد کشاورزی استان مرکزی در بازدید از مزارع چغندرقند این شهرستان گفت: کشت چغندرقند در سال زراعی ۹۹-۹۸ نسبت به سال گذشته افزایش داشته. و پیش بینی می شود در سال جاری حدود۳۵۰۰۰هزارتن محصول چغندر قند تولید شود. که تحویل کارخانجات قند شهرکرد، اصفهان و همدان خواهد شد. وی گفت : برنامه و سیاست سازمان جهاد کشاورزی تثبیت سطح زیر کشت و افزایش تولید در واحدسطح این محصول راهبردی است. برای رسیدن به این اهداف استفاده از کشت نشایی، کشت متراکم، آبیاری میکرو و استفاده از تغذیه مناسب در دستور کار می باشد. متوسط عملکرد چغندر قند در استان مرکزی ۴۵ تن در هکتار بوده که این مقدار در سال جاری به ۵۰تن در هکتار با متوسط عیار ۱۷درصد خواهد رسید.البته در مزارع رکورد استان این میزان تا ۱۰۰تن در هکتار نیز می رسد که باید با بکار بردن روشهای نوین بهزراعی و بهنژادی به این عدد نزدیکتر شویم و خلاء عملکرد را کاهش دهیم. ایشان افزایش هزینه های تولید، پایین بودن نرخ تضمینی ، نبود کارخانه قند در سطح استان و واردات شکر را از عوامل کاهش سطح چغندر قند طی سالهای گذشته عنوان کردند و پیشنهاد دادند چنانچه کارخانه قند شازند به روزرسانی و راه اندازی شود می تواند نقش مهمی در افزایش تولید این محصول داشته باشد. قیمت تضمینی این محصول در سال جاری به ازای هر کیلوگرم ۶۰۲۴ریال و کمک هزینه حمل و نقل نیز ۵۰۰ریال می باشد.