به گزارش اکونا پرس،

  وی افزود:در هنگام وقوع زلزله وسیل با مناطقی روبرو می شویم که امکان بازسازی در آنها وجود ندارد، در این حالت متولیان برای تسریع در کار اقدام به تقسیم بندی فعالیت های بعد از وقوع حادثه می کنند که در این میان وظیفه اصلی بنیاد مسکن ساخت و تعمیر  مسکن آسیب دیدگان هست  مهدیان اظهار داشت :در مسجد سلیمان هم موضوع ساخت اماکن آسیب دیده از  زلزله مطرح است و هم جابجایی منازلی که در بافت فرسوده و مناطق آلوده به نفت و گاز قرار دارند و در مسجد سلیمان برخی از واحد ها باید درجاسازی و برخی دیگر جابجا شوند که احیا بافت فرسوده این شهرستان در برنامه کاری بنیاد مسکن کشور است .

معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن کشور افزود:آماده سازی سایت امام رضا (ع) به خوبی انجام شده ولی برای تسریع درکار  نیاز به همکاری همه دستگاههای مرتبط با بنیاداست.