به گزارش اکونا پرس،

در این مدت هشت میلیون و ۸۷۵ هزار و چهار تن کنسانتره سنگ‌آهن داخلی، ۶۴ هزار و ۷۶۰ تن گندله ریزدانه داخلی و هفت میلیون و ۳۱۶ هزار و ۸۱۲ تن گندله داخلی در این شرکت تولید شد.

دو میلیون و ۴۴۲ هزار و ۷۶۵ تن از مجموع تولیدات یاد شده هفت ماهه امسال مربوط به آمار مهرماه این شرکت است.

همچنین تا پایان مهرماه امسال ۱۳۸ هزار و ۱۳۷ تن کنسانتره سنگ‌آهن صادراتی در این شرکت تولید شد.

این شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای مهرماه ۹۹ در مجموع مبلغ ۱۲۲,۲۶۳,۵۰۳ میلیون ریال فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال ۹۸ رشد ۶۴ درصدی داشته است.