به گزارش اکونا پرس،

مجتبی رضا خواه فرایند تدوین طرح ساماندهی زنجیره فولاد را ضروری دانست و گفت: باید با اجرای طرح مذکور زنجیره فولاد به نحوی بهینه شود که در عین تامین هزینه های تولید و سرمایه گذاری های جدید برای تولیدکنندگان شاهد دریافت کالاها با هزینه کمتر توسط مصرف کنندگان باشیم. 

رضا خواه افزود: در جلسه امروز مسائل خوبی مطرح شد و شاهد طرح مباحث کارشناسی شده بودیم. 

وی گفت: با دریافت نظرات کارشناسی گام های خوبی در تدوین طرح جامع زنجیره فولاد در مجلس شورای اسلامی برداشته می شود./راعی/