به گزارش اکونا پرس،

شهرام عالیوند در ابتدای  مراسم از تلاش و کوشش خستگی ناپذیر همکاران قدردانی نمود و افزود: بازنشستگان بزرگوار بعنوان سرمایه های معنوی یک سازمان هستند، که بهترین سالهای عمر خود را در سنگر خدمت در جبهه صنعت و تولید  گذراندند و در جهت تحقق اهداف و چشم انداز، خالصانه از هیچ کوششی دریغ نکردند.

مدیر عامل شرکت فولاد امیر کبیر کاشان در ادامه از اهمیت و لزوم بهره مندی از تجارب بازنشستگان برای آموزش و تربیت نیروهای ماهر دیگر یاد کرد و از لزوم ایجاد بستر انتقال تجارب بازنشستگان به نیروهای دیگر تاکید نمود.

در پایان به رسم یاد بود از آقایان محمد خیری و امیر هوشنگ مدیحیان که به افتخار بازنشستگی نائل آمده بودند، با اهدا لوح تقدیر  تجلیل بعمل آمد./ محسن راعی