به گزارش اکونا پرس،

مدیرکل بیمه سلامت مازندران اعلام کرد: تا پایان سال جاری و با توجه به مصوبات ستاد ملی مدیریت کرونا ، متقاضیان پوشش بیمه رایگان (اعم از صدور اولیه یا تمدید) ، می توانند بدون ثبت درخواست ارزیابی وسع، از پوشش بیمه پایه سلامت رایگان با اعتبار شش ماهه برخوردار گردند.  

مدیرکل بیمه سلامت مازندران اعلام کرد: تا پایان سال جاری و با توجه به مصوبات ستاد ملی مدیریت کرونا ، متقاضیان پوشش بیمه رایگان (اعم از صدور اولیه یا تمدید) ، می توانند بدون ثبت درخواست ارزیابی وسع، از پوشش بیمه پایه سلامت رایگان با اعتبار شش ماهه برخوردار گردند.  

دکتر رسول ظفرمند ، مدیرکل بیمه سلامت مازندران با بیان این که دفترچه بیمه پایه سلامت رایگان بر اساس مصوبات جلسه چهل و سوم ستاد ملی مدیریت کرونا و در دوره شیوع بیماری ناشی از ویروس کرونا، بدون  الزام به ارزیابی وسع ، در اختیار مشمولین قرار می گیرد، اعلام کرد: این گروه از بیمه شدگان مطابق ضوابط جاری صرفاً امکان استفاده از خدمات بخش دولتی را خواهند داشت و برای این افراد دفترچه بیمه 12 برگی صادر و تحویل خواهد شد. وی افزود: خانوارهای متقاضی پوشش بیمه ایرانیان (به منظور استفاده از خدمات موسسات خصوصی) کماکان می توانند براساس خود اظهاری و پرداخت حق بیمه کامل و یا با درخواست ارزیابی وسع و نتیجه آن (پرداخت 50 یا 100 درصد حق بیمه) و رعایت ضوابط مربوط به دوره انتظار، پوشش بیمه ایرانیان دریافت نمایند. برای این گروه، پس از اعلام نتیجه ارزیابی وسع، امکان اعتراض به نتیجه اعلامی وجود نخواهد داشت.

دکتر ظفرمند اظهار داشت: بیمه شدگانی که در حال حاضر از پوشش بیمه سلامت همگانی (رایگان) برخوردار می باشند نیز، در صورت تمایل می توانند پس از ابطال دفترچه بیمه سلامت، از پوشش بیمه ایرانیان برخوردار گردند. ساکنین روستاها، شهرهای زیر 20000 نفر و عشایر نیز می توانند تا پایان سال جاری بدون ارزیابی وسع پوشش بیمه روستاییان (رایگان) با اعتبار شش ماهه دریافت و یا پوشش فعلی خود را در صورت اتمام اعتبار تمدید نمایند.

مدیرکل بیمه سلامت مازندران همچنین یادآور شد: برای پیشگیری از ازدحام در دفاتر پیشخوان، متقاضیان پوشش بیمه کماکان می توانند با مراجعه به پنل https://eservices.ihio.gov.ir/isc سازمان بیمه سلامت، درخواست خود را در سامانه ثبت و پس از انتخاب، به پیشخوان مورد نظر مراجعه و دفترچه بیمه خانوار خویش را دریافت نمایند.