به گزارش اکونا پرس،

وی افزود:قطعات اول و دوم آزادراه شرق اصفهان که یکی از بزرگترین پروژه‌های زیرساختی استان و تکمیل کننده کریدور شمال جنوب کشور است، سرانجام پس از سال‌ها، پنجشنبه آینده به صورت ویدئوکنفرانس و توسط رئیس جمهور افتتاح می‌شود.

صلواتی اظهار کرد:در سال 1399 نزدیک به 450 میلیارد تومان بودجه به منظور تکمیل آزادراه شرق اصفهان هزینه شده و قطعات یک و دو این آزاد راه حدفاصل جاده اصفهان – کاشان تا پل فرودگاه به زودی به بهره‌برداری می‌رسد.

وی گفت:در ساخت این دو قطعه کنارگذر شرق اصفهان 30 درصد سهم دولت و 70 درصد سهم بخش خصوصی بوده و صندوق بازنشستگی کشوری 70 درصد از هزینه آن را تأمین می‌کند. طول قطعه نخست این پروژه حدود 30 کیلومتر و طول قطعه دوم 34 کیلومتر بوده و در این مسیر، 4 پل فلزی اجرا شده است.

مجری طرح های زیربنایی استان اصفهان ادامه داد:تلاش ما این است که کریدور شمالی جنوبی اصفهان را تکمیل کنیم و آزادراه شرق اصفهان، بخشی از این پروژه به شمار می‌رود که با تکمیل آن، اتفاق بزرگی در تکمیل این کریدور صورت می‌گیرد.

اگرچه مسیر آزادراه کنارگذر شرق اصفهان مورد استفاده شهروندان اصفهانی قرار می‌گیرد اما از آنجا که  بخش عمده‌ای از کریدور شمال- جنوب کشور از مسیر تبریز-بوشهر است، عمده مسافرانی که از شمال یا جنوب کشور قصد تردد دارند و یا بارهایی که در این کریدور جابه‌جا می‌شوند، از مسیر آزادراه کنارگذر شرق اصفهان عبور خواهد کرد./راعی