به گزارش اکونا پرس،

 مهندس آنجفی سپس در جمع کارکنان مدیریت جهاد کشاورزی حاضر و ضمن گفتگوی صمیمانه ،نقطه نظرات و پیشنهاد ات توسط همکاران مطرح و قول پی گیری موارد مطرح شده از جانب ایشان داده شد. وی ضمن تقدیر از مدیر و مجموعه کارکنان مدیریت جهاد کشاورزی آشتیان گفت: مجموعه سازمان جهاد کشاورزی با تلاش شبانه روزی کارکنان آقا و خانم خود باتمام قوت سعی کرده تا در خدمت جامعه کشاورزی استان باشد . ایشان با اشاره به اجرای طرح های موفق در سطح استان گفت : در سال زراعی ۹۹-۹۸ در شرایط بحرانی خاص کشور ، با مبارزه علیه سن غلات در سطح ۲۱۱هزار هکتار در تاریخ ۴۰ ساله اخیر بی نظیر کار شده است . همچنین دراجرای طرح ارتقای امنیت غذایی با سابقه فعالیت های شاخص شهرستان آشتیان که در سطح استان پیشرو بوده در سطح کشور نیز سر آمد هستیم. مهندس آنجفی ادامه داد: این اقدامات شاخص موجب کسب رتبه های برتر استانی و کشوری برای سازمان جهاد کشاورزی استان گردیده که همه این افتخارات مرهون تلاش کلیه کارکنان جهاد کشاورزی است و از خدمات آنان تقدیر کرد .