به گزارش اکونا پرس،

 وی گفت: بر کسی پوشیده نیست که تامین درآمدهای کشور از منبع نفت پایدار نیست و به همین دلیل است که در سال های اخیر جهت گیری عملیاتی تصمیم گیران عرصه کلان اقتصاد کشور به سمت گسترش سهم مالیات در درآمدهای دولت پیش رفته است. ما نه تنها در قبال نسل های آینده در زمینه حفظ منابع نفتی بعنوان سرمایه های ملی که در آن سهم دارند پاسخگو هستیم بلکه با تامین درآمدهای خود از منبع مالیات حداقل آسیب پذیری را در حوزه ریسک پذیری اقتصادی خواهیم داشت. همانطور که میدانیم در فضای سیاسی جهان دشمنان حوزه اقتصاد کشور را نشانه گرفته اند و جایگزینی مالیات به جای درآمد های آسیب پذیر نفت عقلانی ترین کار است که نیازمند همت همگانی جامعه است.  مدیرکل امور مالیاتی خوزستان فرهنگ سازی مالیاتی را در شرایط کنونی یک ضرورت اجتناب ناپذیر دانست و گفت: اگر هریک از آحاد جامعه با این دیدگاه عمل کند که در قبال فرزندان و نسل های آینده خود مسئولیت اجتماعی دارند و باید حافظ منابع و سرمایه های کشور باشند قطعا فرهنگ سازی مالیاتی مسیر هموارتری را طی خواهد کرد. ارزانی بیرگانی همچنین افزود: سازمان امور مالیاتی کشور نیز در سال های اخیر نه تنها گام های خوبی برای فرهنگ سازی هرچه بیشتر پرداخت مالیات در بین مردم در زمینه های تبلیغات همه جانبه برداشته است، بلکه با اصلاح قوانین و صدور بخشنامه های جدید برای تسهیل روند رسیدگی به مالیات و ابزار های آشنایی مودیان با حقوق و تکالیف خود را به اشکال مختلف در اختیار آنان قرار داده است .  وی به ابلاغ الکترونیکی بعنوان جدید ترین خدمت سازمان امور مالیاتی کشور به مودیان نیز اشاره کرد و گفت انتظار می رود همانگونه که سازمان این ابزارها را برای تسهیل پرداخت مالیات از سوی مودیان در اختیار آنان قرار داده است، مردم و مودیان نیز با مراجعه به سایت سازمان امور مالیاتی کشور از این اطلاعات و ابزار ها برای آشنایی با حقوق و تکالیف خود بهره بگیرند تا در مسیر تحقق فرهنگ سازی مالیاتی و توسعه پایدار کشور با سرعت بیشتری گام برداریم.