به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان یزد همزمان با افتتاح ۱۵۵۰ واحد آموزشی در سراسر کشور  با حضور رئیس جمهور و ارتباط مستقیم با سراسر کشور از طریق ویدئو کنفرانس در استان یزد نیزبا حضور صادقیان معاون عمرانی استانداری یزد، دانافر مدیرکل آموزش و پرورش ، باغی و رضائیان معاونین فنی و پشتیبانی اداره کل نوسازی مدارس استان در ارتباط ویدئو کنفرانسی با دکتر روحانی رئیس جمهور، ۱۲ واحد آموزشی با زیر بنای ۲۰ هزار مترمربع و اعتبار ۶۰۰ میلیارد ریال در یزد به بهره برداری رسید.