به گزارش اکونا پرس،

سهراب شرفی با اشاره به تجلیل  از ۷۲ واحد نمونه در حوزه صنعت ،  طراحی مشاغل و خدمات فنی و مهندسی  اظهار کرد : ارزیابی این واحدهای نمونه بر اساس فاکتورهای ایحاد اشتغال ، حفظ نیروی کار ،حفظ ویا  افزایش میزان صادرات انجام شده است .  وی ادامه داد : در فضای سخت موجود که حاکمیت ، دولت و واحدهای صنعتی و تولیدی ما با مشکلات عدیده اقتصادی دست و پنجه نرم  می کنند برخی صنعتکران و صادرکنندگان ما توانسته اند آمار اشتغال و صادرات خود را خفظ کرده و یا افزایش دهند ؛ این کار بزرگی است که برگزاری همایش ها و آیین هایی از این دست نمی تواند پاسخگوی آن بوده و اهمیت آن را تفسیر کند .  رییس خانه صنعت ، معدن و تجارت باراشاره به اینکه ما تنها بر حسب وظیفه مراسم تقدیر از برگزیدگان حوزه صنعت را با توجه به محدودیت های کرونایی برگزار کردیم گفت : ما علاقه مند به برگزاری آیینی در خور تلاشگران این حوزه در فضایی بزرگ و با حضور حمعیتی کثیر  بودیم اما سلامتی این منتخبین و سایر عوامل احرای مراسم برای ما در مرتبه اول اولویت بود و از این رو به اجباربه برگزاری مراسمی مختصر بسنده کردیم .  شرفی با اظهار امیدواری نسبت به اینکه به زودی شاهد برچیده شدن بساط کرونا و پیدایش شرایط سفید آرامش باشیم ، اظهار کرد : در این صورت قطعا همایشی با شکوه برای تقدیر از این تلاشگران  با حضور مسئولین ملی و استانی برکزار خواهد شد . وی در ادامه با اشاره به مشکلاتی که کریبان صنعت ، تولید و صادرات را گرفته است عنوان کرد : متاسفانه امروز پنجه های تیز بروکراسی در بدن صنعت و تجارت ما فرو رفته است ؛ صدور بخشنامه های خلق الساعه برای فعالین اقتصادی مبدل به کابوسی زجر آور شده و رمق آنها را گرفته است .  رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت  فارس همچین به یک سو نگری و تصویب قوانین مازاد و ناکارآمد از سوی مجلس و اجرای آن از سوی دولتمردان وقت،اشاره و این قوانین را عامل باعث کند یا متوقف شدن فعالیتهای اقتصادی عنوان کرد : شرفی با عنوان اینکه  باید دست از اجرای قوانین مازاد و کهنه تجارت برداشته شود اظهار کرد  : اگر  در  مسیر تسهیل شرایط فعالیت های اقتصادی  گام های موثری برداشته نشود و ورود شجاعانه ای در این میدان صورت نگیرد باید منتظر شرایطی سخت تر از شرایط موجود باشیم .