به گزارش اکونا پرس،

در این نشست پیرامون تجارب و اقدامات دو شرکت به ویژه در مقابله با بیماری کرونا، مسائل مرتبط با صندوق بازنشستگی فولاد، راهکارهای امکان پذیر در جبران خدمات کارکنان با توجه به وضعیت اقتصادی بحث و تبادل نظر گردید و مقرر شد با همکاری دو شرکت موارد مشترک پیگیری شود .

در این دیدار مدیران امور اداری دو شرکت و مدیر سازماندهی و روش ها نیز  حضور داشتند./محسن راعی