به گزارش اکونا پرس،

حافظی گفت: قزوین، کهن شهر ایران با تاریخ چندین هزارساله‌اش گنجینه‌ای ارزشمند از استادکاران و پیشه‌ورانی است که یادگارهای دوران گذشته بوده و هر یک روایتی از تاریخ  این سرزمین دارند. در پاسداشت از این میراث فرهنگی ناملموس و به منظور احیا و معرفی هرچه غنی تر این پیشه ها پروژه طرح مطالعاتی احیای کهن پیشه های شهر قزوین در شبستان سعدیه مجموعه سعدالسلطنه در دستور کار این سازمان قرار گرفت.

حافظی گفت: تمدن کهن شهر قزوین میراث ماندگار بسیاری برای مردم امروز این شهر به یادگار گذاشته که مجموعه این میراث، هویت تاریخی شهر قزوین را تشکیل می‌دهد. همچنان که آثار معماری، کتیبه‌ها و مجسمه‌ها بخشی از این میراث‌اند، پیشه‌ها و مشاغل سنتی نیز ریشه در تمدن اصیل قزوین دارد و در طول تاریخ ساخته‌شده، پرورش‌یافته و معرف فرهنگ و هویت و ارزش‌های شهرمان است.

این مسئول بیان کرد: هدف از تهیه این طرح احیای پیشه های کهن با تاکید بر پیشه های اصیل قزوین و معرفی آنها به عنوان بخشی از فرهنگ این شهر به گردشگران و شهروندان بوده است و با توجه به اهمیت و ماهیت کاروانسرای سعدالسلطنه در شهر قزوین چه به لحاظ تاریخی و چه عملکردی و نقش موثر آن در جدب گردشگران، شبستان سعدیه به عنوان مناسب ترین مکان انتخاب و برنامه ریزی شد. وی افزود: پروژه حاضر شامل دو بخش و مرحله است. مرحله اول به شناسایی کهن پیشه‌ها و مرحله دوم به بررسی شبستان سعدیه سعدالسلطنه اختصاص یافته است.

در این پروژه تلاش شده است با استفاده از منابع میدانی و کتابخانه‌ای تمامی مشاغل کهن قزوین شناسایی شده و پس از تفکیک آن‌ها به مشاغل فعال و زوال یافته، مشاغلی که امکان احیا آن وجود دارد معرفی شود. معرفی افرادی که امکان آموزش مشاغل را دارند نیز از بخش‌های مطالعاتی پژوهش است. مدیر عامل سازمان خدمات طراحی توضیح داد: پس از مطالعات مفصلی که درخصوص کهن پیشه ها چه در قزوین و چه در کشور صورت گرفت و مطالعه نمونه های مشابه، با توجه به محدودیت های موجود بخصوص عدم وجود پیشه وران فعال در تمامی رشته ها، ماهیت پیشه ها و ... مقرر شد در گام موزه و مراکز نوآفرینی مشاغل سنتی در تعدادی از حجره ها  استقرار یابد مراحل کار این مرکز در گام اول آماده سازی فضا بدون صنعتکار و گشایش برای بازدیدکنندگان، گام دوم فعال سازی فضاها و واگذاری آن به صنعتگران و گام سوم استقلال صاحبان حرفه و صنعتکاران است.